Husleie

Husleien fastsettes i kommunestyret i tråd med selvkostprinsippet

Bostøtte

Beboere i omsorgsbolig kan søke om bostøtte gjennom Husbanken. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Ta kontakt med kommunens bostøttekontor for hjelp med søknaden. Tlf. 383 49 100