Hva får du?

o   Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.

o   Målsetting for hjelpen blir utarbeidet i samarbeid med deg.

o   Tjenesten kan organiseres på tre måter:

o   individuelt

o   i aktivitetsgruppe

o   som et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning. Alle støttekontakter må levere politiattest.

Hva koster det?

·        Tjenesten er gratis.

·        Du må selv dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat, osv. Du må også dekke utgifter til transport, som for eksempel buss eller privat bil.

·        Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder

 Søknader behandles etter hvert som de kommer inn og vil bli individuelt behandlet og sett opp mot kommunens andre aktivitetstilbud.

Søknadsskjema

Søknad om omsorgstjenester

Søknaden sendes: HST, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn