Nå kan du kommunisere med helsestasjonen via Helsenorge. 

Se mer på  Helsestasjonstjenester på Helsenorge - helsenorge.no