Slik får du plass

Det er fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege som kan legge pasienter i øyeblikkelig-hjelp-opphold.

Tilbudet er til deg som:

  • er 18 år eller eldre
  • har forverring av kjent sykdom
  • har funksjonssvikt på grunn av akutt sykdom
  • har infeksjon
  • er tungpustet
  • har fordøyelsesproblemer
  • lider av dehydrering eller ernæringssvikt
  • har falt, men det er ingen brudd.
  • har behov for smertebehandling

Hva koster det?


Tjenesten er gratis