I statsbudsjettet for 2022 blei det vedtatt 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Ordninga skal gjelde frå skuleåret 2022/23. Søk som vanleg i søknadsskjemaet.

Dette vil bli trekt automatisk ved utsending av faktura.