Medlemmer

Kriseledelsen består av

Funksjon

Navn

Epost

Telefon

Kommunedirektør

Ivan Sagebakken

Ivan.Sagebakken@haegebostad.kommune.no

977 09 902

Ordfører

Jan Petter Gysland

Jan.Petter.Gysland@haegebostad.kommune.no

995 36 282

Varaordfører

Margrethe Handeland

margrethe.handeland@haegebostad.kommune.no

977 09 901

Leder informasjonskontor

Nils Olav Dunsæd

nils.olav.dunsaed@haegebostad.kommune.no

908 32 496

Beredskaps-koordinator

Ståle Olsen

Stale.Olsen@haegebostad.kommune.no

902 96 028

Kommuneoverlege

Ann-Margret Haaland

ann-margret.haaland@aseral.kommune.no

952 45 089

Driftsingeniør

Arnt Nøkland

Arnt.Nokland@haegebostad.kommune.no

951 11 126

Enhetsleder helse

Linda Bråtveit

Linda.Bratveit@haegebostad.kommune.no

916 80 969

Oppgaver

Ved store uønskede hendelser og kriser har kommunen et overordnet ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kriseledelsens oppgave er å:

  • Skaffe oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og innbyggerne.
  • Lede, koordinere og prioritere kommunens samlede innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.
  • Iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og begrense skader.
  • Bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Informere ansatte, befolkning, næringsliv og media om situasjonen.
  • Vurdere behov for bistand fra andre offentlige etater, nabokommuner, frivillige organisasjoner eller næringsliv.

Informasjon til innbyggerne

Dersom det oppstår en krise eller uønsket hendelse i Hægebostad kommune vil vi bruke kommunens nettside og Facebook for å informere innbyggerne og andre. Ved større hendelser vil vi også bruke media, pressekonferanser og vurdere bruk av SMS-varsling.