Organisering

Vaktordningen er organisert i veterinærvaktområder der flere kommuner samarbeider om vaktordningen. 
Vest-Agder er inndelt i følgende vaktområder: 
Kristiansand (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla)
Eiken og Marnardal (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral) 
Lindesnes (Farsund, Lindesnes, Lyngdal og Mandal) 
Flekkefjord (Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal)

Driftsansvaret for veterinærvakta er lagt til en av kommunene i hvert vaktområde.

Målgruppe

Eiere av hest, produksjonsdyr og kjæledyr/selskapsdyr med behov for akutt assistanse fra veterinær utenom ordinær arbeidstid, og som av hensyn til dyrevelferden ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.