Hvilke oppgaver gis det ikke hjelp til?

 • Storrengjøring
 • Vask i skap
 • Pussing av sølv, kobber og messing
 • Baking
 • Middagslaging
 • Stell av hage og blomsterbed
 • Større mengder snørydding og vedbæring
 • Tepperengjøring utover støvsuging. Tunge tepper og matter henges ikke ut
 • Følge til innkjøp, offentlige kontorer, frisør, fotpleie, lege m.m.
 • Bestilling av resepter og henting av medisiner
 • Rengjøring, rydding, oppvask etter andre enn tjenestemottaker

Hvilke tjenester kan være aktuelle?

 • Opplæring/opptrening/vedlikehold av ferdigheter
 • Vask av tjenestemottakers tøy i vaskemaskin
 • Renhold av bad/toalett, kjøkken, soverom, stue og gang etter behov
 • Sengetøyskift etter behov
 • Utvendig vindusvask inntil 1 gang pr. år
 • Oppvask av tjenestemottakers brukte servise
 • Hjelp til å sette opp handleliste, handle eller evt. foreta bestilling av dagligvarer
 • Velferdsteknologi. f. eks. robotstøvsuger

Betaling

 • Betalingsbetingelsene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., samt lovens forskrifter
 • Grunnbeløpet i folketrygden er p.t. kr 99.858,00
 • Hovedregelen er at det skal betales etter abonnementsystemet, dvs. et fast beløp pr. mnd. uavhengig av antall timer. Ved ferie, institusjonsopphold og lignende som varer lenger enn 4 uker, stopper abonnementet.
 • Kommunen har satt en nedre grense slik at brukere som har 5 timer eller mindre pr. mnd., skal betale etter timesats. (*Brukere med inntekt under 2 G skal ikke betale mer enn kr 210,- pr. mnd. uavhengig av antall timer).
 • Månedsbeløpet blir fastsatt ut ifra hustandens samlede inntekt + evt. hjelpestønad til hjelp i huset. Som husstand regnes ektefelle/samboer og evt. barn under 18 år. Siste tilgjengelige skatteligning blir lagt til grunn. Hvis inntekten har blitt betydelig endret kan det gjøres unntak.
 • Det kan ikke kreves betaling for hjemmesykepleie, hjelp til personlig stell og egenomsorg, samt avlastningstiltak