Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravetillatelse i offentlig vei

Ansvarshavende entreprenør

Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør for graving i offentlig veg.

Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikter seg å følge regler og påta seg det ansvar som følger med.

Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse om det er andre anlegg i vegen på det stedet der det skal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv om andre har gjort undersøkelsen. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktende erklæring om at tilstrekkelig undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad.

Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver. Garantitid løper 1 år fra denne dato for ferdigbefaring. Etter 1. år fra ferdigstillelse skal det være ettårs-befaring med Hægebostad kommune. Entreprenøren er ansvarlig for ferdigstillelse.

Ansvarshavende eier (oppdragsgiver)

Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegget (oppdragsgiver). Ved sin underskrift skal eieren (oppdragsgiveren):

  • Påta seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendelser og skader som anlegget måtte medføre på vegen for tredjemann.
  • Være garantist for at entreprenørens forpliktelser eller reglene blir oppfylt.
  • Godta til en hver tid offentlige betingelser for å ha anlegg i offentlig veggrunn.

Betingelser for å ha liggende lednings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Vegholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kabeleierene er forpliktet til, for egen regning, å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom vegholder senere måtte finne det nødvendig.

Vilkår for tillatelsen

Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegget ved vegholders vedlikeholds-, reparasjons- eller utarbeidelse er vegholder uvedkommende. Vegholder har heller ikke ansvar for skader/ ulemper på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen.

Gravetillatelse

Sist oppdatert 09. januar 2024