NB! Møtedag og møtetidspunkt kan bli endret.           Vedtatt av kommunestyret 17.06.21

* Julemiddagen dekkes av politikernes møtegodtgjørelse og er frivillig å delta på. Det organiseres påmelding i forkant av middagen.