Møteplan - JANUAR

Møtedato:  Kl. Utvalg mrk.
tors. 16 18:00 Formannskap  
tors. 16. 17:00 Folkevalgtopplæring  
man. 20. 17:00 Folkevalgtopplæring  
man. 20. 14:30 Ungdomsråd  
Ons. 22. 16:00 Rådene  
tors. 30. 18:00 Kommunestyret  

 

Møteplan - FEBRUAR

Møtedato: Kl. Utvalg: mrk.
tirs. 04. 09:00 Listerting felles formannskapsmøtei Lister
Tors. 13. 08:00 Formannskap  
Vinterferie 17.-21.      
man. 24.  14:30 Ungdomsråd  
Ons. 26 16:00 Rådene  
tors. 27. 18:00 Kommunestyret  

 

Møteplan - MARS

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
tors. 12. 08:00 Formannskap  
Man. 23. 14:30 Ungdomsråd  
Ons. 25.  16:00 Rådene  

 

Møteplan - APRIL

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
Tors. 2.  18:00 Kommunestyret  
Påskeferie: 06.-13.      
tors. 30. 08:00 Formannskap Årsregnskap

 

Møteplan - MAI

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
man.4. 14:30 Ungdomsråd  
ons. 6. 16:00 Rådene  
tors. 7. 18:00 Kommunestyret Årsregnskap
tors. 28. 08:00 Kommunestyret Budsjettkonferanse

 

Møteplan - JUNI

Møtedato: kl.  Utvalg: mrk.
tors. 4. 08:00 Formannskap  
man. 8. 14:30 Ungdomsråd  
ons. 10. 16:00 Rådene  
tors. 18. 18:00 Kommunestyret Økonomirapport 1 og budsjettrammer 2021