Møteplan - JANUAR

Møtedato:  Kl. Utvalg mrk.
Tors. 16 18:00 Formannskap  
Tors. 16. 17:00 Folkevalgtopplæring  
Man. 20. 17:00 Folkevalgtopplæring  
Man. 20. 14:30 Ungdomsråd  
Ons. 22. 16:00 Rådene  
Tors. 30. 18:00 Kommunestyret  

 

Møteplan - FEBRUAR

Møtedato: Kl. Utvalg: mrk.
Tirs. 04. 09:00 Listerting felles formannskapsmøtei Lister
Tors. 13. 08:00 Admimistrasjonsutvalg  
Tors. 13. 10:00 Formannskap  
Vinterferie 17.-21.      
Man. 24.  15:00 Ungdomsråd  
Ons. 26 16:00 Rådene  
Tors. 27. 18:00 Kommunestyret  

 

Møteplan - MARS

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
Tors. 12. 08:00 Administrasjonsutvalg  
Tors. 12. 09:30 Formannskap  
Man. 23. 15:00 Ungdomsråd  
Ons. 25.  16:00 Rådene  

 

Møteplan - APRIL

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
Tors. 2.  18:00 Kommunestyret  
Påskeferie: 06.-13.      
Tors. 30. 08:00 Årsmøte frivilligsentralen  
Tors. 30. 09:30 Formannskap Årsregnskap

 

Møteplan - MAI

Møtedato: kl. Utvalg: mrk.
Man.4. 15:00 Ungdomsråd  
Ons. 6. 16:00 Rådene  
Tors. 7. 18:00 Kommunestyret Årsregnskap
Tors. 28. 08:00 Kommunestyret Budsjettkonferanse

 

Møteplan - JUNI

Møtedato: kl.  Utvalg: mrk.
Tors. 4. 08:00 Administrasjonsutvalg  
Tors. 4. 10:00 Formannskap  
Man. 8. 15:00 Ungdomsråd  
Oons. 10. 16:00 Rådene  
Tors. 18. 18:00 Kommunestyret Økonomirapport 1 og budsjettrammer 2021