Næringsetablering

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at eksisterende bedrifter skal få de beste betingelsene for å videreutvikle seg i vår kommune. Vi vil også bistå enkeltpersoner med å realisere egen virksomhet.


For nærmere informasjon kan du kontakte vår næringssjef. Han kan også koble deg opp mot rett virkemiddel og andre relevante miljøer. 

Lister Nyskaping AS

Hægebostad kommune samarbeider med Lister Nyskaping, som er vår regionale partner på omstilling, innovasjon og utvikling.  For mer informasjon og kontakter følg lenken Lister Nyskaping

Næringsareal

Er du interessert i næringsareal for å etablere eller utvikle bedrift kan du ta kontakt med næringssjefen.  Du kan også gå inn på lenken Næringsområder i Agder (arcgis.com). Her kan du trykke deg frem til aktuelle næringsområder.

Kontakyter du næringssjefen kan han også sende deg:

  • Reglement for salg/leie av næringsareal i Hægebostads kommune
  • Kart over ledige areal og priser

Næringsfond

Hægebostad kommune er deltaker i Listerfondet. Følg lenken Listerfondet. Her vil du finne hvilke tilskudd fondet kan bidra med, retningslinjer og kriterier.