Hva er ledsagerbevis?

Det nasjonale ledsagerbevis er et personlig legitimasjonskort som gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og lignende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte. Ledsager kan du ta med inn gratis. https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/ledsagerbevis

 

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta på arrangementer og aktiviteter på like vilkår med andre

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og andre.
  • Man må ha fylt 8 år

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

Hvordan søker jeg om å få ledsagerbevis?

Kontakt Hægebostad kommune for søknadsskjema

 

Kontaktperson

Arnfinn Hobbesland

Engetsleder, habilitering

tlf. 971 99 559

epost: Arnfinn.Hobbesland@haegebostad.kommune.no