Følgande betalingsmodell gjeldande frå 01.08.21.

 

 

Timepris

Antall timer pr veke

Pris pr månad

SFO

Kr 44,00

Inntil 6 timer

912,-

SFO

Kr 41,00

Inntil 12 timer

1700,-

SFO

Kr 39,00

Inntil 16 timer

2156,-

Kjøp av ekstra dag/onsdag

 

 

Pris pr dag: 300,-