Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen
  • 2.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet
  • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet og ungdomstrinnet
  • Nyankomne elever skal kartlegges før det tas stilling til hvor de skal starte i skolen

Innføringsklasser

  • Barneskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på barnetrinnet
  • Ungdomsskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på ungdomstrinnet
  • Innføringsklassene har aldersblanding 2 .- 7.trinn og 8. - 10.trinn
  • 1. klassingene starter direkte sammen med norskspråklige elever