Representantskapet

Medlem: Varamedlem:
Margrethe Handeland Olav Andrew Handeland

 

Styret

Kjell Arne Kvåle medlem
Inger Åshild G. Klungland Medlem