Hægebostad kommune har legevaktsamarbied med Åseral og "gamle Audnedal". Det er legevakt mellom 15:00-23:00 mandag til fredag, samt lørdag og søndag mellom 08:00-23:00

Legevakta kontaktes på tlf 116117

Ved behov for akutt legehjelp kontakt 113