Krav til transport og oppbevaring

Uavhengig av EUs regler stilles det i Norge krav til transport og oppbevaring av ammoniumnitrat i regelverket under brann- og eksplosjonsvernloven. Bestemmelsene skal ivareta både sikkerheten til omgivelsene ved lovlig bruk, og sikre at stoffet ikke kommer på avveie.

Tips til jordbrukere

  • Lagre trygt og sikkert på et sted der man har gjødselen under normalt oppsyn

  • Ikke selg til privatpersoner

  • Følg med på hva som skjer rundt deg

Bekreftelse fås av kommunen

For å kunne kjøpe gjødsel med mer enn 16 % nitrogeninnhold må du kontakte landbrukskontoret for å få en skriftlig bekreftelse på at du er en godkjent bruker. Send gjerne inn en skriftlig søknad til landbrukskontoret med en beskrivelse av formålet med kjøp av kunstgjødsel.

Etablerte gjødselkunder slipper denne dokumentasjonen.