Medlemmer

Margot Bryggeså
Jan Petter Gysland
Knut Kvåle
Audun Rossevatn
Arnhild Lauen

Vara

Oddgeir Bryggeså

Nemnda velger selv leder og nestleder