Hva får du?

Frisklivstrening i grupper:

Trening der nivået er tilpasset deltakerne. Vi vil bruke naturen mest mulig, ellers er vi i treningssalen

Individuelle tilbud:

Vi har flotte treningslokaler på frisklivsentralen, og hver tirsdag er det åpent for individuell trening. Vi tilpasser treningsopplegget til hver enkelt, ut fra dine ønsker og behov.

Vi tilbyr også individuell kostveiledning

Vi har fysioterapeut som kan være med å tilrettelegge øvelser og opplegg dersom du har behov for det

Ungdomsgruppe:

Hver tirsdag har vi en egen ungdomstrening  fra 14:40-15:30. Ta kontakt med Janne for mer informasjon og påmelding

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for de med frisklivsresept/deltakere ved frisklivssentralen

Hvordan komme igang?

Lege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deg til Frisklivssentralen. Eller du kan ta direkte kontakt med oss på eget initiativ.

 

Hvor lenge varer det og hva inneholder tilbudet?

Frisklivresepten varer i utgangspunktet i 3 måneder og starter med en samtale der vi sammen ut fra dine helseutfordringer vurderer muligheter og mål for perioden. vi ønsker at du som deltakter blir møtt på det som er viktig for deg. Etter tre måneder, snakker vi om erfaringene underveis. Det er fullt mulig å forlenge tilbudet over tid.

 

Dersom du ønsker å være deltaker på frisklivssentralen, kontakt Janne Ås på tlf: 97644844