Tilbudet gjelder:

Alle ukedager har vi tilbud til funksjons-/utviklingshemmede, samt til mennesker som av ulike årsaker har behov for å treffe andre og fylle hverdagen med meningsfull aktivitet.

Dersom du skulle være interessert er det bare å ringe Siv Hamran tlf.: 90 65 52 34 eller Synne Mjåland tlf.: 90 53 93 81 for mer informasjon.

Åpningstider:

Vi har åpent alle ukedager fra 09:00 – 15:00

Lørdager og søndager, samt høytidsdager og offisielle fridager har vi stengt.

Feriestengt 2022, uke 28-29-30-31.

Tjenesten koster:

Tilbudet er gratis, med unntak av transport og lunsj. Materiell til kurs og utgifter til turer og reiser kan komme i tillegg. 

De som arbeider ved aktivitetssenteret er en flott blanding av Vernepleiere,:

Vernepleier             Siv Hamran (leder)           

Vernepleier             Arvid Frantzen

Helsefagarbeider    Wenche Birkeland

Helsefagarbeider    Irene Skeime

Aktivitør                  Bente Hobbesland

Sosionom               Synne Mjåland

Vernepleier             Susanne Bjørkelid 

Vernepleier             Malin Håland

 Telefon: 94 52 72 06

Psykisk helsetjeneste i Hægebostad ved Siri Syrstad vil som oftest delta i aktivitetene på fredager. Tlf.: 41 44 43 88 eller 38 34 91 64 på hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Oppfordring:

·        Ta initiativ og ansvar for å bli en del av fellesskapet!

·        Vær med oss å gjøre Snartemo Aktivitetssenter til et godt sted å komme, uansett hvordan du har det!

·        Vi ønsker at alle som bruker Aktivitetssenteret kommer med ideer og innspill til hvilke aktiviteter vi kan ha, og til programmet for Aktivitetssenteret.