Tilbudet gjelder:

Alle ukedager har vi tilbud til funksjons-/utviklingshemmede, samt til mennesker som av ulike årsaker har behov for å treffe andre og fylle hverdagen med meningsfull aktivitet.

Dersom du skulle være interessert er det bare å ringe Arvid Frantzen tlf.: 94 37 99 72 eller Siri Syrstad tlf.: 41 44 43 88 for mer informasjon.

Åpningstider:

Vi har åpent alle ukedager fra 09:00 – 15:00

Lørdager og søndager, samt høytidsdager og offisielle fridager har vi stengt.

Feriestengt 2020, uke 28-29-30-31.

Tjenesten koster:

Tilbudet er gratis, med unntak av materiell til kurs og utgifter til turer og reiser. I tillegg kommer betaling for lunsj.

De som arbeider ved aktivitetssenteret er:

·        Siv Hamran (leder)

·        Arvid Frantzen

·        Wenche Birkeland

·        Irene Skeime

·        Bente Hobbesland

 Telefon: 94 52 72 06

Psykisk helsetjeneste i Hægebostad ved Siri Syrstad vil som oftest delta i aktivitetene på fredager. Tlf.: 41 44 43 88 eller 38 34 91 64 på hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Oppfordring:

·        Ta initiativ og ansvar for å bli en del av fellesskapet!

·        Vær med oss å gjøre Snartemo Aktivitetssenter til et godt sted å komme, uansett hvordan du har det!

·        Vi ønsker at alle som bruker Aktivitetssenteret kommer med ideer og innspill til hvilke aktiviteter vi kan ha, og til programmet for Aktivitetssenteret.