Du kan søke, endre eller seie opp din plass i SFO via Oppvekstportalen.

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

 

Endring av plass

Frist for endring er 1 månad rekna frå den 1. i kvar månad. Det betyr at ein betaler for ein månad etter endring av plass. Dersom plassen endres etter 1. april må det betalast ut SFO-året. Det vil seie til sommaren.

Oppseiing av SFO plass

Frist for endring er 1 månad rekna frå den 1. i kvar månad. Det betyr at ein betaler for ein månad etter endring av plass. Dersom plassen endrast etter 1. april må det betalast ut SFO-året. Det vil seie til sommaren.