Som leiar av kontrollutvalet for perioden 10.10.19 til hausten 2023 er Kjell Ivar Hommen (Ap) valt.

Som nesteleiar av kontrollutvalet for perioden 10.10.19 til hausten 2023 er Arild Mydland (H) valt.