Medlem:

Kjell Ivar Hommen (Ap)

Jorunn Vik Dijkstra (Krf)

Arild Mydland (H)

Kirsten Svensson (H)

Johnny Stokkeland (Tp)

 

Varamedlem for Kjell Ivar Hommen (Ap) og Jorunn Vik Dijkstra (Krf):

1. Sigurd Orthe (Sp)

2. Bente Hommen (Ap)

Varamedlem for Arild Mydland (H), Kirsten Svensson (H) og Johnny Stokkeland (Tp):

1. Håvard Martiniussen (H)

2. Kai Ola Urevatn (Tp)

3. Marius Andreassen (H)

Som leiar av kontrollutvalet for perioden 10.10.19 til hausten 2023 er Kjell Ivar Hommen (Ap) valt.

Som nesteleiar av kontrollutvalet for perioden 10.10.19 til hausten 2023 er Arild Mydland (H) valt.