Varsling

 • Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
 • Alarmen skla kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket
 • Røykvarslerne bør monteres i nærheten av trapper og rømningsveier på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg
 • Røykvarslerne bær være seriekoblet, det vil si at de varsler samtidig. I nye boliger skal røykvarslerne være tilkoblet strømnettet
 • Det er eieren av boligen som har ansvaret for å skaffe og bytte batteri
 • Røykvarsleren bør testes hver måned, og batteri bør byttes en gang pr. år

Slokkeutstyr

 • Alle boliger skal ha slokkeutstyr
 • Det skal være brannslokningsapparat med pulver eller skum, eller en husbrannslange
 • Husbrannslangen må nå alle rom i boligen
 • Utstyret skal være synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt
 • Beboern må kunne bruke utstyret
 • Ikke forsøk å slokke en eventuell brann hvis situasjonen oppleves som truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet på nødnummer 110

Hold brannøvelser hjemme

Gjennomfør brannøvelse med familien

 • Fordel ansvar og lag rutiner
 • Snakk med barna om brann og brannforebygging

Tips for å unngå brann i ditt hjem

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bar med fjernkontrollen
 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
 • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper

 

Næring

 • Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet
 • Borettslag og sameier regnes som virksomhet
 • Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring

Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet her: dsb.no

Særskilt brannobjekt

 • Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneller og virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv
 • Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier
 • Særskilte brannobjekter har spesielle krav til organisatoriske tiltak.
 • Vi fører faste tilsyn med objektene
 • Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter

Se brann- og eksplosjonsvernloven § 13

Spørsmål?

For ytterligere informasjon, kontakt Brannvesenet Sør IKS