Naturskade-erstatning

Er du rammet av en naturulykke?Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring

Link til mer info:

https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsettert at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten – og må meldes kommunen snarest.Shttps://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Svikt i honningproduksjonen

Foretak med vesentlig svikt i honningproduksjonen kan søke om erstatning. Svikten i honningproduksjon må være som følge av klimatiske forhold, som det ikkje er mulig å sikre seg mot. Enn forutsetning erstatning er at du har meldt tidlig ifra til kommunen om mulig produksjonssvikt.

-https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon#meld-fraa-om-svikt-i-honningproduksjon

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold m.v.

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/andre-ordninger/pelsdyr-kompensasjon