Naturskade-erstatning

Er du rammet av en naturulykke?Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring

Link til mer info:

Landbruksdirektoratet

 

Erstatning ved avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Erstatning forutsettert at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten – og må meldes kommunen snarest.

Link til regelverk og søknadsskjema

 

Svikt i honningproduksjonen

Foretak med vesentlig svikt i honningproduksjonen kan søke om erstatning. Svikten i honningproduksjon må være som følge av klimatiske forhold, som det ikkje er mulig å sikre seg mot.

En forutsetning erstatning er at du har meldt tidlig ifra til kommunen om mulig produksjonssvikt

Link til regelverk og søknadsskjema.elverk og s

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold m.v.

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon gjennom følgende ordninger. 

Kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold

Kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus

Tilskudd til arbeidsrettet kompetansheving for pelsdyroppdrettere

Innovasjon Norge: Omstillingsordning for pelsdyrprodusenter