Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiken skule


Eiken skule er ein fådelt skule i Hægebostad kommune i Agder.

Det er i dag 95 elevar og 20 tilsette på skulen.

Dette skuleåret går 4. og 5.trinn saman med unntatt i basisfaga.

Skulen har eit flott uteområde med mulighet for ulike aktivitetar i friminutta og i undervisninga.

Skulelia og Johan`s hage inspirerer til ein aktiv skule der leik og læring går hand i hand.

Skulen legg vekt på å bruke dei ulike årstidene og gjere seg nytte av nærmiljøet og muligheiter som ligg rundt oss.


Visjon for skulane i Hægebostad er trivsel, kunnskap og vekst.

Vi har stort fokus på at alle elevar skal oppleve skulekvardagen som trygg, ein forutsetjing for læring. Gjennom toleranse og respekt vil barna kunne utvikle samhold, fellesskap og trivsel.

Vi skal gje elevane muligheit for læring tilpassa den enkelte. Vi arbeider systematisk for å følge opp barnas faglege og sosiale utvikling.

Vi set tett god dialog med heimane høgt. Saman kan vi gje den enkelte elev tru på seg sjølv, meistring og stimulere til utvikling.

Om oss