Sentraladministrasjonen:

SentralbordSentralbord38 34 91 00 
RådmannIvan Sagebakken 97 70 99 02
ØkonomisjefÅse Reidun Lande 95 75 71 43
OrdførarJan Petter Gysland 99 53 62 82
PersonalsjefNils Olav Dunsæd 90 83 24 96

Tjenestetorg:

Leder/personalsjefNils Olav Dunsæd 90832496
NestlederMarit Eiken38349557 
KonsulentTove Hamran Verdal38349564 
KonsulentBritt Tove Meland38349563 
ArkivlederAndré Krüger Eiken 38349558 
SaksbehandlerHelle Qvale Ringereide38 34 95 53 

 

  

Økonomi og finansavdeling:

ØkonomisjefÅse Reidun Lande 95757143
LønningskonsulentÅse Turid Telhaug 38349562 
Lønningskonsulent / rådgiverBente Fiddan38349593 
ØkonomikonsulentSolveig Fidjeland38349560 
ØknomikonsulentGrethe Ro Birkeland38349556 

 

 

Plan -og drift:

EnhetslederStåle Olsen 90 29 60 28
Rådgiver SkogJohn Ivar Bjelland 90 09 79 75
Rådgiver LandbrukIngrid T. Eriksen38349568 
Rådgiver ByggesakPål Morten Dalhaug38349550 
DriftsingeniørArnt Nøkland 95 11 11 26
Vakttelefon Drift  915 46 301
    

Eiken barnehage:

Styrer/enhetslederIrene Eiken Handeland 45 42 59 22
AvdKvisten 94 52 72 04
AvdLyngen 48 89 32 22
AvdEika 97 99 95 03

Hægebostad barnehage:

Styrer/enhetslederSynnøve Flottorp 48 07 92 19
AvdDrømmehagen 94 50 55 07
Avdskoleklubben 94 52 72 05
AvdKutoppen 97 99 95 23
AvdLåven 48 89 30 19

Eiken skule:

Rektor/enhetslederAnne Marie Telhaug38 34 92 5093 81 24 01

Kollemo skole:

Rektor/enhetslederKjetil Homeland 91 36 21 43

Barnevern:

Lister interkommunalt barnevern   908 04 005  

Eiken bu -og omsorgssenter:

Enhetsleder Alf Vatne   47 75 76 13
Avd. A og B Vaktrom 383 49 200  
Avd. C Vaktrom 383 49 220  
  Trådløs 38 34 92 22  
Hjemmesykepleien (S) Vaktrom   91 83 65 23
Hjemmesykepleien (E)     91 83 65 26
Hjemmesykepleien     90 50 69 33
Hukommelsesteam     95 87 94 64
Kjøkken EBO   383 49 212  97 12 89 16

Helsestasjon:

Ekspedisjon   38 349 180  

Psykisk helse og rus:

Fagansvarlig Johanna Nystøl Spilde 915 12 144  

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator  Merete Ågedal  979 99 529

Legekontor:

Ekspedisjon     38 34 91 90  
Telefaks    383 49 191  

 

Nasjonalt legevaktnr.   116117  

Leder helse:

Enhetsleder Linda Bråtveit    91 680 969

Habilitering:

Enhetsleder Arnfinn Hobbesland   97 19 95 59
Snartemo Aktivitetssenter Kontor, boliger   94 52 72 06
       
Kollemo PU-boliger    
  979 99 501  

Frivilligsentralen

Leder                      Katrine Raeen Vatne    90 02 40 94

Flyktningtjenesten

Flyktningkonsulent Martijn van Rooij   47 50 60 44
Flyktningkonsulent  Malin Aaberg   97 99 95 28