Sentraladministrasjonen:

Sentralbord Sentralbord   38 34 91 00
Rådmann Ivan Sagebakken   97 70 99 02
Økonomisjef Åse Reidun Lande   95 75 71 43
Ordførar Margrethe Handeland   97 70 99 01
Personalsjef Nils Olav Dunsæd   90 83 24 96

Tjenestetorg:

Leder/personalsjefNils Olav Dunsæd90832496 
NestlederMarit Eiken38349557 
KonsulentTove Hamran Verdal38349564 
KonsulentBritt Tove Meland38349563 
ArkivlederAndré Krüger Eiken 38349558 

 

  

Økonomi og finansavdeling:

Økonomisjef Åse Reidun Lande 95757143  
Lønningskonsulent Åse Turid Telhaug  38349562  
Rådgiver / Flyktningkonsulent Bente Fiddan 38349593  
Økonomikonsulent Solveig Fidjeland 38349560  
Øknomikonsulent Grethe Ro Birkeland 38349556  

 

 

Plan -og drift:

Enhetsleder Ståle Olsen   90 29 60 28
Rådgiver Skog John Ivar Bjelland   90 09 79 75
Rådgiver Landbruk Ingrid T. Eriksen 38349568  
Rådgiver Byggesak Pål Morten Dalhaug 38349550  
Driftsingeniør Arnt Nøkland   95 11 11 26
Vakttelefon Drift     915 46 301
       

Eiken barnehage:

Styrer/enhetsleder Irene Eiken Handeland   45 42 59 22
Avd Kvisten   94 52 72 04
Avd Lyngen   48 89 32 22
Avd Eika   97 99 95 03

Hægebostad barnehage:

Styrer/enhetsleder Synnøve Flottorp   48 07 92 19
Avd Drømmehagen   94 50 55 07
Avd skoleklubben   94 52 72 05
Avd Kutoppen   97 99 95 23
Avd Låven   48 89 30 19

Bibliotek:

Eiken                           48 00 27 73  
Hægebostad     48 00 27 73

Kollemo skole:

Rektor/enhetsleder Kjetil Homeland   91 36 21 43

Eiken skule:

Rektor/enhetsleder Anne Marie Telhaug 38 34 92 50 93 81 24 01

Barnevern:

Lister interkommunalt barnevern   38 38 20 00  

Eiken bu -og omsorgssenter:

Enhetsleder Alf Vatne   47 75 76 13
Avd. A og B Vaktrom 383 49 200  
Avd. C Vaktrom 383 49 220  
  Trådløs 38 34 92 22  
Hjemmesykepleien (S) Vaktrom   91 83 65 23
Hjemmesykepleien (E)     91 83 65 26
Hjemmesykepleien     90 50 69 33
Hukommelsesteam     95 87 94 64

Helsestasjon:

Ekspedisjon   38 349 180  

Psykisk helse og rus:

Fagansvarlig Johanna Nystøl Spilde 915 12 144  

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator  Merete Ågedal  979 99 529

Legekontor:

Ekspedisjon     38 34 91 90  
Telefaks    383 49 191  

 

Nasjonalt legevaktnr.   116117  

Leder helse:

Enhetsleder Linda Bråtveit    91 680 969

Habilitering:

Enhetsleder Arnfinn Hobbesland   97 19 95 59
Snartemo Aktivitetssenter Kontor, boliger   94 52 72 06
       
Kollemo PU-boliger    
  979 99 501  

Frivilligsentralen

Leder                      Katrine Raeen Vatne                          90 02 40 94