Følgende personer er valgt som medlemmer av Valnemnda 2019 - 2023

Medlem: Varamedlem
Inger Åshild Klungland (Tp) Johnny Stokkeland Tp)
Janne Nøkland Haddeland (H) Jan Petter Gysland (H)
Olav Andrew Handeland (Krf) Rita Jonasmo (Krf)
Kenneth Hobbesland (Frp) Lars Terje Grostøl (Frp)
Margrethe Handeland (Sp) Mona Flottorp (Sp)
Tom Kenneth Høyland (Ap) Kjell Ivar Hommen (Ap)