Hvordan komme i gang

Slik får du tilgang til First Agenda

Finn frem mobiltelefonen – du skal kun bruke den første gang du logger på First Agenda.*

1 Klikk på linken i velkomstmeldingen som du har fått fra First Agenda

2 Velg Ny bruker på det velkomstbildet som du ser på skjermen i din nettleser.

(Hvis du allerede har et brukernavn til First Agenda, anbefaler vi at du velger Eksisterende bruker og følger veiledningen.)

3 Skriv inn din e-postadresse og velg et brukernavn og passord.

4 Skriv inn den pinkoden som du får via SMS, og klikk på Opprett ny bruker.

(SMS-koden brukes kun første gang du logger på)

5 Klikk på Forsett på neste skjermbilde.

– du har nå tilgang til First Agenda.

I fremtiden skal du logge inn i First Agenda med epost-adresse og passord, enten via appen på din iPad eller ved å bruke adressen web.edagsorden.dk i en nettleser.

* Hvis den organisasjonen hvor du bruker First Agenda har valgt 2-faktors innlogging, må du bruke SMS-koden hver gang.

Hvordan får jeg First Agenda på min iPad?

For å kunne bruke First Agenda app’en, skal du hente den i App Store.

 • trykk på App Store ikonet på din iPad

 • Bruk søkefunksjonen, øverst i høyre hjørne – søk etter First Agenda

 • trykk på Installer

 • når installasjonen er ferdig, skal du klikke på Åpne for å starte app’en med det samme

  Du skal ha et Apple-id for å hente appen i App Store. Er du ikke logget inn i App Store via din iPad, vil du bli bedt om login-opplysninger.

Hvordan finner jeg utvalg og møter?

Via menyen til venstre navigerer du rundt mellom utvalg, møter, dagsordener, saksdokumenter og vedlegg. Under Mine utvalg finner du de utvalgene, som du er medlem av. Under Øvrige utvalg ligger de utvalgene i din organisasjon, som du ikke er medlem av, men som du har mulighet til å lese dagsordener fra, såfremt de stadig er aktuelle.  Under Historiske utvalg ligger ”gamle” utvalg som ikke lenger er aktuelle.

Slik finner du en bestemt dagsorden

 • velg Utvalg
 • velg tidspunktet for møtet
 • velg den sak, som du ønsker å lese, naviger rundt mellom saksfremlegg og vedlegg ved å bruke tilbake knappen i Menyen oppe i venstre hjørne. Du kan veksle raskt mellom de forskjellige sakene ved å bruke pilen øverst i høyre hjørne
 • den grønne fargen indikerer at en sak er åpent. Den røde fargen angir lukkede saker

Bindersen i den blå sirkel viser, at det er et vedlegg til saken.

Klikk på listeikonet (finnes ikke i webutgaven) øverst på skjermen for å skjule venstremenyen. Du kan også skjule menyen ved å plassere fingeren på den horisontale linjen mellom menyen og innholdet, og deretter trekke den til venstre mens du holder fingeren på skjermen.

Hvordan markerer jeg?

Ved hjelp av markeringsredskapet i First Agenda kan du tegne og overstryke like akkurat den teksten, du ønsker.

Vær oppmerksom på, at markeringer er personlige og ikke kan deles med andre.

Hent markeringsfunksjonen ved å klikke på blyantikonet øverst i høyre hjørne

Slik lager du en markering

 • Velg et punkt/bilag via venstremenyen

 • Hent markeringsfunksjonen ved å klikke på blyantikonet øverst i høyre hjørne

 • Eller: Hold fingeren nede på skjermen. La fingeren gli opp til et av blyantikonet.
 • På bjelken vises forskjellige penner og et viskelær. Klikk på pennene for å endre farge, tykkelse og gjennomsiktighet. Klikk på viskelæret for å viske. 

 • Du kan overstryke eller tegne ved å bruke fingeren til å tegne med på skjermen

 • Du kan stenge markeringsfunksjonen ved å trykke på krysset

  Markeringsfunksjonen på web og iPad kan variere.

  I en dagsorden kan du opprette notater til saksfremlegg og vedlegg. Dine notater kan ses i saksfremlegget eller vedlegget, men også i kommentaroversikten. Som utgangspunkt er det kun deg som kan se dine egne notater, men du har mulighet til å dele dem med andre. 

  Hvordan oppretter jeg et notat?

Slik skriver jeg et notat

https://support.firstagenda.com/no/support/motedeltaker/notater/hvordan-skriver-jeg-notater

 • velg et saksfremlegg eller et vedlegg

 • hold fingeren på skjermen for å hente frem notatfunksjonen. La fingeren gli opp til notatikonet

 • skriv en kommentar og klikk på Lagre

  Hvis du vil kommentere på et annet notat, som andre har delt med deg, åpner du notatet i teksten. Klikk på +-tegnet øverst. Skriv notatet, klikk på lagre og del på samme måte som når du selv skriver en notat.​

  Hvordan deler jeg et notat?

 • klikk på den blå snakkeboblen på teksten

 • notatet vises på venstre side

 • klikk på ikonet av en mann og et plusstegn

 • velg de(n) brukerne og gruppene, som du vil dele notatet med

  Du kan også velge å dele et notat i det du oppretter notatet ved å klikke på ikonet av en mann og et plusstegn.

  Hvis du ikke kan dele dit notat med en bestemt person, er det fordi vedkommende ikke er medlem av det samme utvalg.

  Husk at notatet i utgangspunktet er personlige, du skal derfor selv gå inn å velge hvis du ønsker å dele dine notater med andre. 

Hvor er utskriftsknappen?

Det finnes ingen utskrifts knapp i First Agenda.

Vi har holdt fast i at First Agenda er et digitalt møtesystem, et av formålene er at løsningen skal nedskjære utgifter på papir.

Enkelte ganger, har vi mottatt henvendelser fra kunder som ønsker en utskrifts knapp, men disse ønsker har med tiden ebbet ut. Våres opplevelse er at brukerne er glade for, at man f.eks kun behøver å ta med seg en iPad til et møte, isteden for store bunker med papir. 

Men hvis jeg skal skrive ut noe...

Så kan du alltid benytte web-adgangen via https://support.firstagenda.com/no

 • logg på First Agenda

 • klikk på det bilag eller saksdokument, du ønsker å skrive ut

 • klikk på PDF-linken øverst til høyre

 • Bruk utskrifts-funksjonen i PDF-programmet.

  Gjenta handlingen for hvert enkelt dokument du ønsker å skrive ut. 

Ingen iPad - hva gjør jeg?

eDagsorden kan benyttes både via eDagsorden app'en på en iPad og på hvilken som helst enhet med nettleser og web-adgang. Det vil si at du kan bruke eDagsorden på f.eks. en Windows Surface, Google Nexus eller en annen tablet – du skal bare gå inn på adressen: https://support.firstagenda.com/no

Via denne adressen, har du de samme mulighetene som på iPad'en, de to brukergrensesnittene er ganske like. Det er enkelte fordeler på iPad'en i forhold til web, som f.eks. at saksfremstillinger har en bedre lesbarhet.

For mer informasjon om First Agenda sjekk:https://support.firstagenda.com/no