• Alle besøk må fremdeles avklares på forhånd og det blir registrert hvem som er på besøk pga eventuell smittesporing.
  • Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst også ved besøk utendørs.
  • Besøkende må gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesareal.
  • Det bør fremdeles holdes en meters avstand til ansatte og andre pasienter, men det kan gjøres unntak til den de besøker etter en smittevernfaglig vurdering.
  • For å overholde 1 meters regelen er det i forhold til størrelsen på rommene vurdert at to personer i tillegg til beboeren selv er det som er tilrådelig.

 

Nå på sommeren står dørene av og til oppe og det kan være fristende å gå inn.

Ingen må gå inn og besøke pasienter uten å avtale dette på forhånd og bli vist inn av personalet.

 

Vi ber om at dette respekteres slik at ikke besøksrestriksjonene blir strammet inn.