Nyttige lenker

Råd om egenberedskap:

 

sikkerhverdag.no 

Oppdaterte råd og konkrete forlag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt.

Brannforebygging hjemme

Gode råd fra brannvesenet

Vær og natur:

 

Varsom.no

Varsler natur-farer som flom, jordskred og snøskred.

Yr.no

Værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt.

Met.no

Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt.

NVE (Sildre)

Vannføring i Lygne

Glitrenett.no

Informasjon om strømstans.

Vei og trafikk: 

 

Vegvesen.no

Trafikkmeldinger fra Statens vegvesen.

Akt.no

Informasjon om bussruter.

GoAhead

Informasjon om togtrafikk

Politi

 

Politiet.no/agder

Informasjon fra Agder politidistrikt.

Tele- og databrudd:

 

 

Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes. 

Annet

 

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har overordnet ansvar for området

Viktige telefonnummer

Legevakt

116 117

 

 

Nødnummer – ved fare for liv og helse

 

Brannvesenet

110

Politiet

112

Ambulanse

113

Ikke-akutte henvendelser til nødetatene

 

Brannvesenet

38 27 01 10

Politiet

02800

Sykehuset

30 07 30 00

Kommunens innbyggertorv

383 49 100

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 

Flomvarsling 

40 43 60 00 (08-21 alle dager)

Jordskredvarsling 

40 02 87 77 (08-21 alle dager)

Glitre Nett

Feilmelding: 38 60 72 72