Foreldrebetaling

Barnehagene i Hægebostad følger regjeringen sine retningslinjer for foreldrebetaling. Les mer her

Kostpenger i barnehagene

Pris for mat i barnehage er kr. 20,- pr. dag.

Dette inkluderer frokost, lunsj og fruktmåltid.

Redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

For søknader før 15. juni gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 15. juni gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling finner du her