Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melde feil på vei og veilys

Melding om feil eller skade på vei og veilys skal meldes direkte til kommunen på post@haegebostad.komune.no  eller tlf 38 34 91 00 

Teknisk vakt har telefon: 915 46 301

Når det gjeldere feilmelding for fylkesveier kan du ta direkte kontakt med Vegmeldingssentralen på tlf. 175.

veivedlikehold