Bakgrunn for jodtabletter ved atomhendelser

Trusselbildet fra 2018 tilsa at jodtabletter kunne bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. 

Europas kjernekraftverk eldes, og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norske kysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.

Våren 2018 bestemte Kriseutvalget for atomberedskap at jodtablettene på det sentrale lageret i Oslo skulle forflyttes ut til alle kommuner slik at tabletter er tilgjengelige for sine innbyggere.

Målgruppen for jodtabletter

Målgruppen er personer under 40 år, barn og unge 0-18 år, gravide og ammende.

Øvrige personer vil ikke ha behov for disse tablettene siden skjoldbruskkjertelen er fullt utviklet.

Jodtabletter som beskyttende tiltak

Jodtabletter er aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Anbefalinger fra sentrale myndigheter

Jodtabletter er aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Distribusjon av tabletter

Befolkningen i Hægebostad kommune vil få et varsel dersom det anbefales utdeling av jodtabletter. Dersom man ikke har jodtabletter hjemme vil tabletten blir distribuert til målgruppen på sykehjemmet i Eiken og på rådhuset på Birkeland.

Mer informasjon om hvordan man skal forholde seg til atom utfall og spredning av radioaktiv partikler

For mer informasjon følg med på kommunens SMS varslinger og se på kommunens internettside eller Facebook.