Margrethe er født i 1979 og er første kvinnelige ordfører i Hægebostad. Hun er utdannet veterinær og ble første gang valgt som ordfører i 2015

 

 

Varaordfører Kenneth Hobbesland
Kenneth Hobbesland

Varaordfører

Kenneth Hobbesland (FrP) er varaordfører og stedfortreder for ordføreren, og tar over ordførers funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller når ordføreren ikke kan være til stede.

Kenneth Hobbesland er født i 1974 og jobber som adjunkt ved Byremo ungdomsskole