Økonomisk rådgivning: Rådgivingen vil variere avhengig av hvilke behov du har, det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer. Vi kan sammen sette opp budsjett for hverdagsøkonomien, finne måter å redusere utgifter og eventuelt øke inntekter. Å undersøke om alle økonomiske rettigheter i samfunnet er utnyttet, kan være et første skritt. 

Gjeld: Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Dersom dette er uoverkommelig, kan du søke om hjelp til å få oversikt over gjeld og kreditorer, kontakte disse og utarbeide forslag til nedbetalingsplaner. Ta kontakt med NAV-kontoret, jo før jo bedre, dersom du opplever at gjelden vokser og du mister kontrollen. Mange slutter å åpne post og prøver å fortrenge problemene med gjeld. Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du er i denne gruppen. Vi kan også være behjelpelige med å søke Offentlig gjeldsordning hos Namsfogden, dersom du er i målgruppen for dette. 

Frivillig offentlig forvaltning: I noen tilfeller, der enkeltpersoner ønsker det selv, tilbys det frivillig offentlig forvaltning av brukers bankkonto. Dette innebærer at NAV-kontoret forvalter brukers inntekter på konto, for å sikre at regninger blir betalt og at inntekten skal dekke mat og andre nødvendigheter hele inntektsperioden. Frivillig forvaltning kan være en hjelp i en periode der bruker opplever at det er for krevende å holde orden på økonomien. 

NAV Gjeldsrådgivning er en egen linje for økonomisk veiledning i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39. Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00 - 15.00

Du trenger ikke si hvem du er for å snakke med rådgiver her!

Det er viktig å ta tak i økonomiske problem så raskt som mulig, før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne en løsning. Rådgiverne driver ikke med saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Veiledningen er av generell art og gir tips til hvordan du kan gå videre med mer kompliserte saker.

På NAVs sider finner du mer informasjon om Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning