Medlemmer

Margrethe Handeland, leder
Lars Terje Grostøl
Olav Andrew Handeland
Torgny Høyland
Janet Gysland

 

Varamedlemmer

Tore Johnny Eikeland
Kjell Arne Kvåle
Margot Bryggeså

Valgstyret velger selv nestleder