Representantskapet

Medlem: Varamedlem:
Margrethe Handeland Tom Eiken
Kenneth Hobbesland Lars Terje Grostøl
Olav Andrew Handeland Tom Kenneth Høyland
Mona Flottorp Audun Rossevatn
Janne N. Haddeland Jan Petter Gysland

 

Forslag til styret

Morten Hauge
Tore Johny Eikeland
Inger Åshild G. Klungland
Silje Tveiten