Hva gjør PPT?

 • Vi undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester.
 • Vi gir råd og veiledning til foreldre.
 • Vi tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.
 • Vi hjelper voksne som ønsker utredning.

Lister PPT

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. Lister PPT har også logoped som driver med behandling i Lister kommunene (stillingen er for tiden ikke besatt).

Lister PPT

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker
 • alvorlig skolefravær

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Slik søker du om hjelp på skolen

Slik gjør du hvis du er bekymret for at barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.