ØKONOMISK SOSIALHJELP OG NØDHJELP

Hægebostad kommune benytter nå DigiSos - digital søknad via nav.no for søknader om sosialhjelp. Du kan altså gå inn på Økonomisk sosialhjelp - nav.no for å søke direkte der. Du kan laste opp vedlegg ved å ta bilde av fakturaer, kontooversikt, kontrakter, osv.  med mobilen, eller legge ved dokumenter du har lagret. 

Står du i et akutt behov for mat og helt uten penger, kan du også nå oss ved å ringe NAV Kontaktsenter som kan sette deg over til oss. 

Du kan fortsatt laste ned et papirskjema fra Hægebostad kommunes hjemmeside og sende inn manuelt, dersom du ønsker dette. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon på din økonomiske situasjon. 

Trenger du hjelp til utfylling av søknad, enten digitalt eller på papirskjema, kan du ta kontakt med oss på telefon via NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 som kan sette deg over til oss. 

Søknadsskjema og annen post kan sendes til:

NAV Hægebostad

Ola Garsons v. 6

4596 Eiken