Sentraladministrasjonen:

Sentralbord Sentralbord   38 34 91 00
Rådmann Ivan Sagebakken   97 70 99 02
Økonomisjef Åse Reidun Lande   95 75 71 43
Ordførar Jan Petter Gysland   99 53 62 82
Personalsjef Nils Olav Dunsæd   90 83 24 96

Tjenestetorg:

Leder/personalsjef Nils Olav Dunsæd 90832496  
Nestleder Marit Eiken 38349557  
Konsulent Tove Hamran Verdal 38349564  
Konsulent Britt Tove Meland 38349563  
Arkivleder André Krüger Eiken  38349558  

 

  

Økonomi og finansavdeling:

Økonomisjef Åse Reidun Lande 95757143  
Lønningskonsulent Åse Turid Telhaug  38349562  
Lønningskonsulent / rådgiver Bente Fiddan 38349593  
Økonomikonsulent Solveig Fidjeland 38349560  
Øknomikonsulent Grethe Ro Birkeland 38349556  

 

 

Plan -og drift:

Enhetsleder Ståle Olsen   90 29 60 28
Rådgiver Skog John Ivar Bjelland   90 09 79 75
Rådgiver Landbruk Ingrid T. Eriksen 38349568  
Rådgiver Byggesak Pål Morten Dalhaug 38349550  
Driftsingeniør Arnt Nøkland   95 11 11 26
Vakttelefon Drift     915 46 301
       

Eiken barnehage:

Styrer/enhetsleder Irene Eiken Handeland   45 42 59 22
Avd Kvisten   94 52 72 04
Avd Lyngen   48 89 32 22
Avd Eika   97 99 95 03

Hægebostad barnehage:

Styrer/enhetsleder Synnøve Flottorp   48 07 92 19
Avd Drømmehagen   94 50 55 07
Avd skoleklubben   94 52 72 05
Avd Kutoppen   97 99 95 23
Avd Låven   48 89 30 19

Kollemo skole:

Rektor/enhetsleder Kjetil Homeland   91 36 21 43

Eiken skule:

Rektor/enhetsleder Anne Marie Telhaug 38 34 92 50 93 81 24 01

Barnevern:

Lister interkommunalt barnevern   908 04 005  

Eiken bu -og omsorgssenter:

Enhetsleder Alf Vatne   47 75 76 13
Avd. A og B Vaktrom 383 49 200  
Avd. C Vaktrom 383 49 220  
  Trådløs 38 34 92 22  
Hjemmesykepleien (S) Vaktrom   91 83 65 23
Hjemmesykepleien (E)     91 83 65 26
Hjemmesykepleien     90 50 69 33
Hukommelsesteam     95 87 94 64
Kjøkken EBO   383 49 212  97 12 89 16

Helsestasjon:

Ekspedisjon   38 349 180  

Psykisk helse og rus:

Fagansvarlig Johanna Nystøl Spilde 915 12 144  

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator  Merete Ågedal  979 99 529

Legekontor:

Ekspedisjon     38 34 91 90  
Telefaks    383 49 191  

 

Nasjonalt legevaktnr.   116117  

Leder helse:

Enhetsleder Linda Bråtveit    91 680 969

Habilitering:

Enhetsleder Arnfinn Hobbesland   97 19 95 59
Snartemo Aktivitetssenter Kontor, boliger   94 52 72 06
       
Kollemo PU-boliger    
  979 99 501  

Frivilligsentralen

Leder                      Katrine Raeen Vatne    90 02 40 94

Flyktningtjenesten

Flyktningkonsulent Martijn van Rooij   47 50 60 44
Flyktningkonsulent  Malin Aaberg   97 99 95 28