Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening slik at man gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på korttidsavdelingen.

Rehabliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehablitering slik at man kan komme raskt tilbake til eget hjem.

Avdelingen har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.

Avlastningsopphold

Målet med oppholdet er å avlaste pårørende.

Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på avdelingen.