Hægebostad kommune har påbegynt implementeringen av BTI-modellen i arbeidet med gravide, barn, unge og foreldre/foresatte.  Opplæring i bruk av modellen med det tilhørende verktøyet skjer gradvis. 

I det tverrfaglige samarbeidet i Hægebostad kommune er målet at vi skal benytte BTI modellen. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og involvering av den det gjelder. Det er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med arbeidet at de barn, unge og familier det gjelder blir involvert tidlig.  

Handlingsmodellen gir veiledning og hjelp til å systematisere og beskrive arbeidet som ansatte gjør for å hjelpe barn, unge og familier. Veilederen er tilgjengelig for alle via www.btilister.no 

Modellen er delt opp i fire nivåer; nivå 0-3. 

  • Nivå 0: Konkretisering og avklaring rundt en undring/bekymring 

  • Nivå 1: Beskriver tiltak innenfor hver enkelt tjeneste 

  • Nivå 2: Beskriver tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester 

  • Nivå 3: Beskriver tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester. 

 

Nettsiden er under oppgradering og blir oppdatert fortløpende.