Hvordan få tilbudet?

Hvis du trenger fysioterapeut, kan du ta direkte kontakt med fysioterapeuten eller via lege, helsesykepleier eller annet helsepersonell

Alle som søker om fysioterapi må søke via "Søknad om pleie- og omsorgstjenester"

Vi foretar en individuell og helhetlig vurdering, og benytter en prioriteringsnøkkel ved tildeling av tjenesten

Søknad om fysioterapi vil bli behandlet i HST som har inntaksmøte 1 g pr. mnd. Fysioterapeut kan starte behandling før vedtak er fattet dersom faglig vurdering tilsier det.

Nærmere om tjenesten

  • Vi kartlegger dine ressurser og muligheter.
  • Vi følger opp dine mål og behov ut fra fysioterapeutens faglige vurderinger i en tidsbegrenset periode.
  • Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet og deltakelse på ulike arenaer.
  • Vi lærer opp og veileder.
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Vi tilrettelegger et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering hvis du har behov for det. Dette gjør vi i samarbeid med andre faggrupper.
  • Vi kan hjelpe deg å søke på tekniske hjelpemidler sammen med hjelpemiddelkoordinator.
  • Vi forventer at du deltar aktivt og at du eller din representant tar ansvar for å fremme egen helse og mestring.

Hva koster det?

Brukere over 16 år må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2.

Du kan lese mer om egenandelstak 2 her