I Hægebostad er det nå åpnet for bestilling av skogbrukspaner.

Se mer på fylkesmannens hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/agder/Landbruk-og-mat/Skogbruk/tilskudd-til-skogbruksplan-med-miljoregistreringer-innvilget/