Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturpris

Kulturprisen 2021

Kulturprisen for 2021 gikk til Rune Eikeland og ble tildelt på Tinget 19.6.

Rune Eikeland har gjennom mange år og gjør fremdeles en formidabel frivillig innsats på mange områder. Noen av områdene er fotballtrener, Heieturer i Hægebostad, Naturlosturer, fotograf for idrettslag og sogelag, scanning og arkivering av gamle bilder, formidling av kunnskap om historie og naturen via sine bilder og videoer, i tillegg til stor frivillig innsats for å bidra til mer kunnskap om fiskens vandring og levevilkår i Lygna.

Kulturpris-2021

KULTURPRIS 2021

Ny frist: For å få inn endå fleire kandidatar til kulturprisen blir  fristen for forslag utsett til 31. desember.

Formannskapet deler ut kulturprisen 2021 til ein person/organisasjon/gruppe som på særskild måte har utmerka seg innanfor ei frivillig kulturell verksemd, eller på anna måte utmerka seg med arbeid for kulturlivet i kommunen.

Den eller dei som får prisen må bu i Hægebostad kommune, eller ha ei særskild tilknyting til kommunen gjennom si verksemd.

Vi vil be dykk sende inn forslag på kandidat som de meiner er aktuelle til å motta prisen. Det må grunngjevast kvifor kandidaten er verdig Kulturprisen 2021.

Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Vi håper det kjem inn mange gode forslag!

Send ditt forslag til:

Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 TINGVATN innan 31 desember, eller på e-post: post@haegebostad.kommune.no Merk brev/melding med Kulturpris

diplom