Adopsjonsprosessen

Adopsjonsprosessen har mange faser og ventetiden avhenger av hvilket land man ønsker å adoptere fra.

Se illustrasjon av stegene i adopsjonsprosessen