Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens samfunnsdel – høring

Formannskapet fikk fremlagt kommuneplanens samfunnsdel -2035, for sluttbehandling i møte den 06.06.24 Det ble da fattet vedtak om at planen skulle ut på ny begrenset høring til næringslivet. Frist for å komme med innspill og merknader til planen ble satt til 01.08.24.

Planutkastet:

Plandokument - Kommuneplanens samfunnsdel - 2035 ny høring.pdf

Saksfremlegg til opprinnelig høring og offentlig ettersyn:

Saksutskrift -Kommuneplanens samfunnsdel - høring.pdf

Merknader og innspill sendes: post@haegebostad.kommune.no eller Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Spørsmål til dette kan rettes John Ivar Bjelland, tlf 900 97975, jib@haegebostad.kommune.no

Her finner du dokumenter som er aktuelle i arbeidet med ny samfunnsdel:

Kunnskapsgrunnlag.pdf

Planprogram samfunnsdelen 2023-2035.pdf

Sist oppdatert 10. juni 2024