Innspill og merknader må sendes skriftlig til kommunen senest innen 15. mai 2023.

Hægebostad kommune

Laukrokveien 4

4595 Tingvatn

Eller på e-post til post@haegebostad.kommune.no

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 21/01058

 

Saksutskrift - Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Kvåle hyttefelt.pdf

Kvåle hyttefelt - plankart.pdf

Kvåle hyttefelt - planbestemmelser.pdf

Kvåle hyttefelt - planbeskrivelse.pdf

Kvåle hyttefelt - landskapsannalyse.pdf

Kvåle hyttefelt - ROS-annalyse.pdf