Repr. skapsmedlem til IKAVA

Representant Vara
Lars Terje Grostøl Margrethe Handeland