Hva gjør vi?

  • Koser oss
  • Drikker kaffe
  • Har felles lunsj
  • Går tur - trimmer
  • Strikker
  • Leser
  • Synger
  • Div. aktiviteter etter årstiden
  • Baker
  • Bruker naturen og sansehagen

Åpningstider

Dagsenteret er åpent onsdag og fredag fra kl 09:00 - 14:00

Kontakt

For nærmere informasjon, ta kontakt med hjemesykepleien på tlf. 905 06 933.