Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og økonomi

Forslag til årsbudsjettbudsjett lagt ut til offentlig ettersyn

Kommunestyret skal behandle økonomiplan og årsbudsjett 16.12.2021

Ifølge kommuneloven § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Innspill til budsjett og økonomiplan kan sendes til økonomisjef Åse Reidun Lande på email: ase.reidun.lande@haegebostad.kommune.no

 

Dokumenter vedlagt:

Innstilling frå formannskapet

Rådmannens forslag til budsjett

Forslag til gebyrregulativ

penger